Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 10.10.2014 14:23

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.03.2008 11:43

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.03.2008 10:01

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru Opacz Kolonia

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.03.2008 09:57

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Reguły"

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.03.2008 09:53

W sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008 -2013

czytaj więcej

Projekt uchwały 27.03.2008 09:34

w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.03.2008 11:35

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Komorowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.03.2008 11:28

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice projektu w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

czytaj więcej

Projekt uchwały 26.03.2008 10:43

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.02.2008 11:31

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/164/2004 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie

czytaj więcej