Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2019

Postępowanie nr: ZP.271.2.72.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.11.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.69.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 08.11.2019 godzina: 11:00
Budowa monitoringu gminnego

Postępowanie nr: ZP.271.2.68.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 08.11.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i ul. Zacisznej wraz z renowacją studni rewizyjnych w ul. Królewskiej i ul. Kuchy w Regułach, gmina Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.66.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 05.11.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wspólnoty Wiejskiej i Rodzinnej w Sokołowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.65.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 21.10.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.64.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 16.10.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni bitumicznej Alei Kasztanowej w Komorowie-Wsi i Pęcicach oraz ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.63.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.10.2019 godzina: 14:00
Założenie skwerów z miejscem na relaks przy ul. Błękitnej i Borowskiego w Michałowicach Wsi, przy ul. Brzozowej w Pęcicach Małych, przy ul. Konwaliowej w Pęcicach, przy ul.Turystycznej w Komorowie Wsi i rewitalizacja parku w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.2.62.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.10.2019 godzina: 10:00
Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Brzozowej na dz. ewid. nr 744, 745 w miejscowości Nowa Wieś

Postępowanie nr: ZP.271.2.61.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.10.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych, w ramach zadania budżetowego: Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych

Postępowanie nr: ZP.271.2.59.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 07.10.2019 godzina: 14:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych

Postępowanie nr: ZP.271.2.57.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 30.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa odwodnienia w ulicy Jodłowej w Granicy

Postępowanie nr: ZP.271.2.58.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 26.09.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II , część II

Postępowanie nr: ZP.271.2.56.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.09.2019 godzina: 12:00
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Postępowanie nr: ZP.271.2.53.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.09.2019 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym

Postępowanie nr: ZP.271.2.49.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.09.2019 godzina: 11:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice.