Urząd Gminy Michałowice
18.01.2017 13:23

ZP.271.2.02.2017

213
Przebudowa ul. Warszawskiej w Granicy - etap II.
Termin składania ofert: 03.02.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

 

"Przebudowa ul Warszawskiej w Granicy - etap II."

Załączniki

Data publikacji: 18.01.2017 13:43
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:42
Wyświetleń: 213
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki