Urząd Gminy Michałowice

2017

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.91.2017

Termin składania ofert: 11.12.2017 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2018 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.87.2017

Termin składania ofert: 15.12.2017 godzina: 10:00
Obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych.
Data zmiany: 07.12.2017
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 12.12.2017 r. godz. 10:00
Data zmiany: 08.12.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
Data zmiany: 11.12.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 15.12.2017 r. godzina: 10:00
Data zmiany: 12.12.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Postępowanie nr: ZP.271.2.85.2017

Termin składania ofert upłynął: 07.12.2017 godzina: 10:00
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BARBARY, REKREACYJNEJ I SZCZĘŚLIWEJ W GRANICY”
oraz
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BARBARY, REKREACYJNEJ I SZCZĘŚLIWEJ W GRANICY”

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.84.2017

Termin składania ofert: 01.12.2017 godzina: 11:00
Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.83.2017

Termin składania ofert: 01.12.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii
Data zmiany: 27.11.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 do treści SIWZ.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.81.2017

Termin składania ofert: 29.11.2017 godzina: 10:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.79.2017

Termin składania ofert: 27.11.2017 godzina: 10:00
Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap IIIA, IIIB i IV.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.80.2017

Termin składania ofert: 27.11.2017 godzina: 11:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych, gmina Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.78.2017

Termin składania ofert: 27.11.2017 godzina: 12:00
Budowa autonomicznej wiaty solarnej w ramach projektu "Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w ramach ZIT pod nazwą "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz gminie Michałoiwice". Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Piorytetowej IV "PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ" Działania 4.3 "REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA" Poddziałania 4.3.2 "MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Data zmiany: 21.11.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 do treści SIWZ.
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 27.11.2017 GODZINA: 12:00
Data zmiany: 23.11.2017
Opublikowano odpowiedź nr 2 do treści SIWZ.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.77.2017

Termin składania ofert: 22.11.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.75.2017

Termin składania ofert: 15.11.2017 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wybudowanie budynku socjalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi na dz. nr ew. 572 w Komorowie Wsi przy Alei Starych Lip, w ramach wykonania zadania budżetowego pn. Budowa budynków socjalnych.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.72.2017

Termin składania ofert: 06.12.2017 godzina: 10:00
Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości SUW oraz sieci wodociągowej położonej na terenie Gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy.
Data zmiany: 24.11.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 i nr 2 do treści SIWZ.
Opublikowano korektę do treści SIWZ.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.74.2017

Termin składania ofert: 13.11.2017 godzina: 10:00
Budowa przyłaczy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja została wybudowana w latach ubiegłych oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.73.2017

Termin składania ofert: 14.11.2017 godzina: 10:00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii.
Data zmiany: 31.10.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 14.11.2017

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.71.2017

Termin składania ofert: 13.11.2017 godzina: 11:00
Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi.
Data zmiany: 03.11.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 do treści SIWZ.
Data zmiany: 07.11.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 13.11.2017 godzina 11:00
Data zmiany: 09.11.2017
Opublikowana odpowiedź nr 2 i 3 do treści SIWZ.