Urząd Gminy Michałowice
29.11.2017 10:33

ZP.271.2.87.2017

219
Obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych.
Termin składania ofert: 15.12.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej Ustawą PZP, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych".

Załączniki

Data zmiany: 07.12.2017
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 12.12.2017 r. godz. 10:00
Data zmiany: 08.12.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
Data zmiany: 11.12.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 15.12.2017 r. godzina: 10:00
Data zmiany: 12.12.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
Termin składania ofert nie uległ zmianie.
Data publikacji: 29.11.2017 10:33
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:09
Wyświetleń: 219
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski