Urząd Gminy Michałowice
10.11.2017 13:36

ZP.271.2.80.2017

93
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych, gmina Michałowice.
Termin składania ofert: 27.11.2017 godzina: 11:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych, gmina Michałowice".

Załączniki

Data publikacji: 10.11.2017 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:30
Wyświetleń: 93
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski