Urząd Gminy Michałowice

2017

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.70.2017

Termin składania ofert: 03.11.2017 godzina: 10:00
Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej, obręb Reguły, gmina Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.69.2017

Termin składania ofert: 06.11.2017 godzina: 11:00
Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi - przebudowa przepustów na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej z rz. Raszynką i doprowadzalnikiem.
Data zmiany: 27.10.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 06.11.2017 r.godzina: 11:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.68.2017

Termin składania ofert: 26.10.2017 godzina: 10:00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy, Gmina Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.66.2017

Termin składania ofert: 10.11.2017 godzina: 11:00
Modernizacja SUW Komorów.
Data zmiany: 03.11.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 10.11.2017 r. godzina: 11:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.65.2017

Termin składania ofert: 18.10.2017 godzina: 10:00
Równanie i profilowanie dróg oraz remont dróg tłuczniem kamiennym, betonowym oraz destruktem.
Data zmiany: 10.10.2017
Opublikowano odpowiedzi nr 1 dotyczącą wyjaśnienia treści SIWZ.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.64.2017

Termin składania ofert: 11.10.2017 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach, Gmina Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.63.2017

Termin składania ofert: 09.10.2017 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wybudowanie budynku socjalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi na dz. nr ew. 572 w Komorowie Wsi Przy Alei Starych Lip, w ramach zadania budżetowego pn. Budowa budynków socjalnych.
Data zmiany: 06.10.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
Nie uległ zmianie termin składania ofert.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.62.2017

Termin składania ofert: 06.10.2017 godzina: 10:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii w ramach wykonania zadania budżetowego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.59.2017

Termin składania ofert: 06.11.2017 godzina: 10:00
Usługi zimowego utrzymania chodników, placów i parkingów w ramach realizowanego zadania budżetowego pn. Zimowe utrzymanie dróg.
Data zmiany: 25.10.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 06.11.2017

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.61.2017

Termin składania ofert: 04.10.2017 godzina: 10:00
Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej, obręb Reguły, Gmina Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.58.2017

Termin składania ofert: 25.09.2017 godzina: 10:00
Remont chodników wjazdów i parkingów na terenie gminy.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.57.2017

Termin składania ofert: 22.09.2017 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Stara Droga i Zielna w Komorowie - etap I.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.56.2017

Termin składania ofert: 18.09.2017 godzina: 10:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii w ramach wykonania zadania budżetowego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.55.2017

Termin składania ofert: 14.09.2017 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w Michałowicach, realizowane w ramach zadania budżetowego pn. Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach.
Data zmiany: 11.09.2017
Opublikowano odpowiedzi nr 1 dotyczącą wyjaśnienia treści SIWZ.
Opublikowano odpowiedź nr 2 dotyczącą wyjaśnienia treści SIWZ.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIE OFERT NA 14.09.2017 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.54.2017

Termin składania ofert: 11.09.2017 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi, gmina Michałowice.