Urząd Gminy Michałowice
20.09.2017 13:04

ZP.271.2.62.2017

60
Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii w ramach wykonania zadania budżetowego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii.
Termin składania ofert: 06.10.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii w ramach wykonania zadania budżetowego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii".

Załączniki

Data publikacji: 20.09.2017 13:04
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:43
Wyświetleń: 60
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski