Urząd Gminy Michałowice
19.09.2017 09:36

ZP.271.2.59.2017

76
Usługi zimowego utrzymania chodników, placów i parkingów w ramach realizowanego zadania budżetowego pn. Zimowe utrzymanie dróg.
Termin składania ofert: 06.11.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. "Usługi zimowego utrzymania chodników, placów i parkingów w ramach realizowanego zadania budżetowego pn. Zimowe utrzymanie dróg".

Załączniki

Data zmiany: 25.10.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 06.11.2017
Data publikacji: 19.09.2017 09:36
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:43
Wyświetleń: 76
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski