Urząd Gminy Michałowice
10.10.2017 11:20

ZP.271.2.68.2017

61
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy, Gmina Michałowice.
Termin składania ofert: 26.10.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy, Gmina Michałowice".

Załączniki

Data publikacji: 10.10.2017 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:38
Wyświetleń: 61
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski