Urząd Gminy Michałowice
17.10.2017 14:37

ZP.271.2.70.2017

49
Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej, obręb Reguły, gmina Michałowice.
Termin składania ofert: 03.11.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej, obręb Reguły, gmina Michałowice".

Załączniki

Data publikacji: 17.10.2017 14:37
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:35
Wyświetleń: 49
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski