Urząd Gminy Michałowice
02.10.2017 11:29

ZP.271.2.65.2017

50
Równanie i profilowanie dróg oraz remont dróg tłuczniem kamiennym, betonowym oraz destruktem.
Termin składania ofert: 18.10.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Równanie i profilowanie dróg oraz remont dróg tłuczniem kamiennym, betonowym oraz destruktem".

Załączniki

Data zmiany: 10.10.2017
Opublikowano odpowiedzi nr 1 dotyczącą wyjaśnienia treści SIWZ.
Data publikacji: 02.10.2017 11:29
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:38
Wyświetleń: 50
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski