Urząd Gminy Michałowice
01.09.2017 12:44

ZP.271.2.56.2017

72
Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii w ramach wykonania zadania budżetowego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii.
Termin składania ofert: 18.09.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii w ramach wykonania zadania budżetowego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonii".

Załączniki

Data publikacji: 01.09.2017 12:44
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:44
Wyświetleń: 72
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski