Urząd Gminy Michałowice
25.09.2017 10:24

ZP.271.2.64.2017

60
Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach, Gmina Michałowice.
Termin składania ofert: 11.10.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach , Gmina Michałowice".

Załączniki

Data publikacji: 25.09.2017 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:42
Wyświetleń: 60
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski