Urząd Gminy Michałowice
06.09.2017 15:02

ZP.271.2.57.2017

69
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Stara Droga i Zielna w Komorowie - etap I.
Termin składania ofert: 22.09.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Stara Droga i Zielna w Komorowie (etap I)".

Załączniki

Data publikacji: 06.09.2017 15:02
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:44
Wyświetleń: 69
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski