Urząd Gminy Michałowice
07.09.2017 13:38

ZP.271.2.58.2017

53
Remont chodników wjazdów i parkingów na terenie gminy.
Termin składania ofert: 25.09.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy".

Załączniki

Data publikacji: 07.09.2017 13:38
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:44
Wyświetleń: 53
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski