Urząd Gminy Michałowice
18.09.2017 12:10

ZP.271.2.61.2017

47
Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej, obręb Reguły, Gmina Michałowice.
Termin składania ofert: 04.10.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej, obręb Reguły, Gmina Michałowice".

Załączniki

Data publikacji: 18.09.2017 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:44
Wyświetleń: 47
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski