Urząd Gminy Michałowice

2017

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.14.2017

Termin składania ofert: 05.04.2017 godzina: 10:00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy - etap II.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.13.2017

Termin składania ofert: 30.03.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii.
Data zmiany: 24.03.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.
Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.12.2017

Termin składania ofert: 20.03.2017 godzina: 10:00
Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice w 2017 r.
Data zmiany: 13.03.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 20.03.2017 godz. 10:00
Data zmiany: 13.03.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 dotyczącą wyjaśnienia treści SIWZ.
Data zmiany: 16.03.2017
Opublikowano korektę nr 2 do treści SIWZ.
Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.11.2017

Termin składania ofert: 21.03.2017 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.10.2017

Termin składania ofert: 10.03.2017 godzina: 10:00
Zimowe utrzymanie dróg.
Data zmiany: 06.03.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.09.2017

Termin składania ofert: 09.03.2017 godzina: 10:00
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.08.2017

Termin składania ofert: 07.03.2017 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.07.2017

Termin składania ofert: 23.02.2017 godzina: 10:00
Zakup usługi systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego - rower gminny.
Data zmiany: 20.02.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.
Opublikowano korektę nr 2 do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 23.02.2017 godz. 10:00.
Data zmiany: 20.02.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 dotyczącą wyjaśnienia treści SIWZ.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.06.2017

Termin składania ofert: 02.03.2017 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy wraz z budową przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.05.2017

Termin składania ofert: 28.02.2017 godzina: 10:00
Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy w zakresie budowy ogrodzenia.
Data zmiany: 22.02.2017
Odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści SIWZ.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.04.2017

Termin składania ofert: 06.02.2017 godzina: 10:00
Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie Gminy Michałowice.
Data zmiany: 02.02.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści SIWZ

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.03.2017

Termin składania ofert: 26.01.2017 godzina: 10:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy oraz wystawianiu i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody na terenie gminy Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.02.2017

Termin składania ofert: 03.02.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Warszawskiej w Granicy - etap II.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.01.2017

Termin składania ofert: 01.02.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie.