Urząd Gminy Michałowice
13.02.2017 10:32

ZP.271.2.06.2017

116
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy wraz z budową przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych.
Termin składania ofert: 02.03.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy wraz z budową przyłączy sanitarnych i docinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych".

Załączniki

Data publikacji: 13.02.2017 11:08
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:42
Wyświetleń: 116
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki