Urząd Gminy Michałowice
27.01.2017 10:45

ZP.271.2.04.2017

63
Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie Gminy Michałowice.
Termin składania ofert: 06.02.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice."

Załączniki

Data zmiany: 02.02.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści SIWZ
Data publikacji: 27.01.2017 10:45
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:42
Wyświetleń: 63
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki