Urząd Gminy Michałowice
08.03.2017 12:07

ZP.271.2.12.2017

50
Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice w 2017 r.
Termin składania ofert: 20.03.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice w 2017 r."

 

Załączniki

Data zmiany: 13.03.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 20.03.2017 godz. 10:00
Data zmiany: 13.03.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 dotyczącą wyjaśnienia treści SIWZ.
Data zmiany: 16.03.2017
Opublikowano korektę nr 2 do treści SIWZ.
Termin składania ofert nie uległ zmianie.
Data publikacji: 08.03.2017 12:07
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:41
Wyświetleń: 50
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki