Urząd Gminy Michałowice
20.02.2017 12:10

ZP.271.2.09.2017

99
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych.
Termin składania ofert: 09.03.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych."

Załączniki

Data publikacji: 20.02.2017 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:41
Wyświetleń: 99
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki