Urząd Gminy Michałowice
18.01.2017 14:20

ZP.271.2.03.2017

23
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy oraz wystawianiu i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody na terenie gminy Michałowice.
Termin składania ofert: 26.01.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

"Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy oraz wystawianiu i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody na terenie gminy Michałowice".

Załączniki

Data publikacji: 18.01.2017 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:42
Wyświetleń: 23
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki