Urząd Gminy Michałowice
14.03.2017 10:03

ZP.271.2.13.2017

54
Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii.
Termin składania ofert: 30.03.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii".

Załączniki

Data zmiany: 24.03.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.
Termin składania ofert nie uległ zmianie.
Data publikacji: 14.03.2017 10:03
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:41
Wyświetleń: 54
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki