Urząd Gminy Michałowice
16.02.2017 13:19

ZP.271.2.08.2017

77
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym.
Termin składania ofert: 07.03.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym."

Załączniki

Data publikacji: 16.02.2017 13:19
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:41
Wyświetleń: 77
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki