Urząd Gminy Michałowice
17.01.2017 11:17

ZP.271.2.01.2017

116
Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie.
Termin składania ofert: 01.02.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

 

"Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie".

Załączniki

Data publikacji: 17.01.2017 11:17
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:42
Wyświetleń: 116
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki