Urząd Gminy Michałowice
14.02.2017 14:45

ZP.271.2.07.2017

46
Zakup usługi systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego - rower gminny.
Termin składania ofert: 23.02.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Zakup usługi systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego - rower gminny".

Załączniki

Data zmiany: 20.02.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.
Opublikowano korektę nr 2 do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 23.02.2017 godz. 10:00.
Data zmiany: 20.02.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 dotyczącą wyjaśnienia treści SIWZ.
Data publikacji: 14.02.2017 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:41
Wyświetleń: 46
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki