Urząd Gminy Michałowice
06.03.2017 12:38

ZP.271.2.11.2017

69
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy.
Termin składania ofert: 21.03.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy".

Załączniki

Data publikacji: 06.03.2017 12:38
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:41
Wyświetleń: 69
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki