Urząd Gminy Michałowice

2017

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.32.2017

Termin składania ofert: 13.07.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kaszubskiej w Komorowie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.30.2017

Termin składania ofert: 07.07.2017 godzina: 10:00
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.
Data zmiany: 27.06.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 07.07.2017 godz. 10:00
Data zmiany: 04.07.2017
Opublikowano korektę nr 2 do treści SIWZ.
Termin składania ofert nie uległ zmianie.
Data zmiany: 04.07.2017
Opublikowano odpowiedzi nr 1,2 i 3 dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.29.2017

Termin składania ofert: 29.06.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.28.2017

Termin składania ofert: 26.06.2017 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alei Starych Lip w Komorowie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.27.2017

Termin składania ofert: 23.06.2017 godzina: 10:00
Wykonanie odwodnienia ul. Czystej w Opaczy Małej.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.26.2017

Termin składania ofert: 21.06.2017 godzina: 10:00
Modernizacja budynków: Szkoły w Komorowie, Szkoły w Michałowicach, Szkoły i Przedszkola w Nowej Wsi - roboty remontowe.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.25.2017

Termin składania ofert: 19.06.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Akacjowej w Komorowie.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.23.2017

Termin składania ofert: 14.06.2017 godzina: 10:00
Modernizacja i wymiana nawierzchni asfaltowych.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.22.2017

Termin składania ofert: 02.06.2017 godzina: 10:00
Konserwacja rowów odwadniających na terenie Gminy Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.21.2017

Termin składania ofert: 22.05.2017 godzina: 10:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.20.2017

Termin składania ofert: 26.05.2017 godzina: 10:00
Modernizacja budynków: Szkoły w Komorowie, Szkoły w Michałowicach, Szkoły i Przedszkola w Nowej Wsi – roboty remontowe
Data zmiany: 05.05.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 16.05.2017 godz. 10:00
Data zmiany: 12.05.2017
Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja budynków: Szkoły w Komorowie, Szkoły w Michałowicach, Szkoły i Przedszkola w Nowej Wsi – roboty remontowe” nr sprawy: ZP.271.2.20.2017.
Z uwagi na wprowadzone zmiany Zamawiający, począwszy od dnia 12 maja 2017 r., przekazuje ujednolicony tekst SIWZ wraz z załącznikami.
Zainteresowanych Wykonawców prosimy o dokładne zapoznanie się z tekstem tego dokumentu.
Nowy termin składania ofert: 26.05.2017 r. godz. 10:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.19.2017

Termin składania ofert: 26.04.2017 godzina: 10:00
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.18.2017

Termin składania ofert: 28.04.2017 godzina: 10:00
Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów na terenie gminy Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.15.2017

Termin składania ofert: 12.05.2017 godzina: 10:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice.
Data zmiany: 04.05.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 dotyczącą wyjaśnienia treści SIWZ.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.2.16.2017

Termin składania ofert: 24.04.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Zgody w Michałowicach Wsi.