Urząd Gminy Michałowice
25.05.2017 14:17

ZP.271.2.22.2017

49
Konserwacja rowów odwadniających na terenie Gminy Michałowice.
Termin składania ofert: 02.06.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

pn. "Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice".

Załączniki

Data publikacji: 25.05.2017 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:40
Wyświetleń: 49
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki