Urząd Gminy Michałowice
07.04.2017 11:37

ZP.271.2.15.2017

221
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice.
Termin składania ofert: 12.05.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej przewyższającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice".

Załączniki

Data zmiany: 04.05.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 dotyczącą wyjaśnienia treści SIWZ.
Data publikacji: 07.04.2017 11:37
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:41
Wyświetleń: 221
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki