Urząd Gminy Michałowice
05.05.2017 13:47

ZP.271.2.21.2017

58
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej.
Termin składania ofert: 22.05.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej".

Załączniki

Data publikacji: 05.05.2017 13:47
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:40
Wyświetleń: 58
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki