Urząd Gminy Michałowice
13.04.2017 13:58

ZP.271.2.18.2017

46
Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów na terenie gminy Michałowice.
Termin składania ofert: 28.04.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów na terenie gminy Michałowice".

 

Załączniki

Data publikacji: 13.04.2017 13:58
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:40
Wyświetleń: 46
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki