Urząd Gminy Michałowice
22.06.2017 11:33

ZP.271.2.30.2017

126
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.
Termin składania ofert: 07.07.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzony w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych".

Załączniki

Data zmiany: 27.06.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 07.07.2017 godz. 10:00
Data zmiany: 04.07.2017
Opublikowano korektę nr 2 do treści SIWZ.
Termin składania ofert nie uległ zmianie.
Data zmiany: 04.07.2017
Opublikowano odpowiedzi nr 1,2 i 3 dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.
Data publikacji: 22.06.2017 11:33
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:38
Wyświetleń: 126
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki