Urząd Gminy Michałowice
29.05.2017 14:31

ZP.271.2.23.2017

96
Modernizacja i wymiana nawierzchni asfaltowych.
Termin składania ofert: 14.06.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do działu w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: 

"Modernizacja i wymiana nawierzchni asfaltowych".

Załączniki

Data publikacji: 29.05.2017 14:31
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:40
Wyświetleń: 96
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki