Urząd Gminy Michałowice
05.06.2017 15:13

ZP.271.2.26.2017

115
Modernizacja budynków: Szkoły w Komorowie, Szkoły w Michałowicach, Szkoły i Przedszkola w Nowej Wsi - roboty remontowe.
Termin składania ofert: 21.06.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Modernizacja budynków: Szkoły w Komorowie, Szkoły w Michałowicach, Szkoły i Przedszkola w Nowej Wsi - roboty remontowe".

Załączniki

Data publikacji: 05.06.2017 15:13
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:39
Wyświetleń: 115
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki