Urząd Gminy Michałowice
21.04.2017 16:01

ZP.271.2.20.2017

292
Modernizacja budynków: Szkoły w Komorowie, Szkoły w Michałowicach, Szkoły i Przedszkola w Nowej Wsi – roboty remontowe
Termin składania ofert: 26.05.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

„Modernizacja budynków: Szkoły w Komorowie, Szkoły w Michałowicach, Szkoły i Przedszkola w Nowej Wsi – roboty remontowe.”

Załączniki

Data zmiany: 05.05.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 16.05.2017 godz. 10:00
Data zmiany: 12.05.2017
Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja budynków: Szkoły w Komorowie, Szkoły w Michałowicach, Szkoły i Przedszkola w Nowej Wsi – roboty remontowe” nr sprawy: ZP.271.2.20.2017.
Z uwagi na wprowadzone zmiany Zamawiający, począwszy od dnia 12 maja 2017 r., przekazuje ujednolicony tekst SIWZ wraz z załącznikami.
Zainteresowanych Wykonawców prosimy o dokładne zapoznanie się z tekstem tego dokumentu.
Nowy termin składania ofert: 26.05.2017 r. godz. 10:00
Data publikacji: 21.04.2017 16:01
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:40
Wyświetleń: 292
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki