Urząd Gminy Michałowice
13.06.2017 12:13

ZP.271.2.29.2017

83
Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach.
Termin składania ofert: 29.06.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach".

Załączniki

Data publikacji: 13.06.2017 12:13
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:39
Wyświetleń: 83
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki