Urząd Gminy Michałowice
02.06.2017 12:06

ZP.271.2.25.2017

95
Przebudowa ul. Akacjowej w Komorowie.
Termin składania ofert: 19.06.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Przebudowa ul. Akacjowej w Komorowie".

Załączniki

Data publikacji: 02.06.2017 12:06
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:39
Wyświetleń: 95
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki