Urząd Gminy Michałowice
06.06.2017 15:03

ZP.271.2.28.2017

67
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alei Starych Lip w Komorowie.
Termin składania ofert: 26.06.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Alei Starych Lip w Komorowie".

Załączniki

Data publikacji: 06.06.2017 15:03
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:39
Wyświetleń: 67
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki