Urząd Gminy Michałowice
08.02.2017 12:21

ZP.271.2.05.2017

165
Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy w zakresie budowy ogrodzenia.
Termin składania ofert: 28.02.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzony w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

 

"Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy w zakresie budowy ogrodzenia".

Załączniki

Data zmiany: 22.02.2017
Odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści SIWZ.
Data publikacji: 08.02.2017 12:21
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:42
Wyświetleń: 165
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki