Urząd Gminy Michałowice
01.03.2017 13:36

ZP.271.2.10.2017

37
Zimowe utrzymanie dróg.
Termin składania ofert: 10.03.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Zimowe utrzymanie dróg".

Załączniki

Data zmiany: 06.03.2017
Opublikowano korektę nr 1 do treści SIWZ.
Data publikacji: 01.03.2017 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 13:41
Wyświetleń: 37
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki