Urząd Gminy Michałowice
13.10.2017 12:46

ZP.271.2.69.2017

270
Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi - przebudowa przepustów na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej z rz. Raszynką i doprowadzalnikiem.
Termin składania ofert: 06.11.2017 godzina: 11:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi - przebudowa przepustów na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej z rz. Raszynką i doprowadzalnikiem".

Załączniki

Data zmiany: 27.10.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 06.11.2017 r.godzina: 11:00
Data publikacji: 13.10.2017 12:46
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:37
Wyświetleń: 270
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski