Urząd Gminy Michałowice
30.08.2017 15:37

ZP.271.2.55.2017

72
Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w Michałowicach, realizowane w ramach zadania budżetowego pn. Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach.
Termin składania ofert: 14.09.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:

"Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w Michałowicach" realizowane w ramach zadania budżetowego pn. Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach.

Załączniki

Data zmiany: 11.09.2017
Opublikowano odpowiedzi nr 1 dotyczącą wyjaśnienia treści SIWZ.
Opublikowano odpowiedź nr 2 dotyczącą wyjaśnienia treści SIWZ.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIE OFERT NA 14.09.2017 r.
Data publikacji: 30.08.2017 15:37
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:45
Wyświetleń: 72
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski