Urząd Gminy Michałowice
05.10.2017 13:45

ZP.271.2.66.2017

169
Modernizacja SUW Komorów.
Termin składania ofert: 10.11.2017 godzina: 11:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Modernizacja SUW Komorów".

Załączniki

Data zmiany: 03.11.2017
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 10.11.2017 r. godzina: 11:00
Data publikacji: 05.10.2017 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:38
Wyświetleń: 169
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski