Urząd Gminy Michałowice
26.10.2017 12:00

ZP.271.2.74.2017

80
Budowa przyłaczy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja została wybudowana w latach ubiegłych oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.
Termin składania ofert: 13.11.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Budowa przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja została wybudowana w talach ubiegłych oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy".

Załączniki

Data publikacji: 26.10.2017 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:34
Wyświetleń: 80
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski