Urząd Gminy Michałowice
26.10.2017 12:13

ZP.271.2.72.2017

135
Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości SUW oraz sieci wodociągowej położonej na terenie Gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy.
Termin składania ofert: 06.12.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przewyższającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:"Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości SUW oraz sieci wodociągowej położonej na terenie Gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy"

Załączniki

Data zmiany: 24.11.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 i nr 2 do treści SIWZ.
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
Data publikacji: 26.10.2017 12:13
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:32
Wyświetleń: 135
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski