Urząd Gminy Michałowice
13.11.2017 12:41

ZP.271.2.81.2017

194
Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.
Termin składania ofert: 29.11.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:"Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi".

Załączniki

Data publikacji: 13.11.2017 12:41
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:30
Wyświetleń: 194
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski