Urząd Gminy Michałowice
01.12.2017 15:11

ZP.271.2.91.2017

227
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2018 r.
Termin składania ofert: 11.12.2017 godzina: 10:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2018 r."

Załączniki

Data publikacji: 01.12.2017 15:11
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:09
Wyświetleń: 227
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski