Urząd Gminy Michałowice
16.11.2017 12:39

ZP.271.2.84.2017

81
Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy.
Termin składania ofert: 01.12.2017 godzina: 11:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.ze zm.) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.:"Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy.".

Załączniki

Data publikacji: 16.11.2017 12:39
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:30
Wyświetleń: 81
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski